Als ANBI-erkende organisatie dient SumMmertime de jaarverslagen (zowel financieel als inhoudelijk) openbaar te maken.
Onderstaand zijn per boekjaar de relevante stukken te vinden:

2021:
jaarverslag en financiële verantwoording (W&V en balans)

2020:
jaarverslag en financiële verantwoording (W&V en balans)

2019:
jaarverslag en financiële verantwoording (W&V en balans)

2018:
jaarverslag en financiële verantwoording (W&V en balans)

2017:
jaarverslag en financiële verantwoording (W&V en balans)