Stichting SumMmertime stopt met het organiseren van publieksaantrekkelijke activiteiten in het centrum van Gennep. Reden hiervoor is het beleid van de Gemeente Gennep om voor SumMmertime nog slechts drie geluidsbelastende evenementen per jaar op de Markt toe te staan. Dit betekent dat de Kerstmarkt op 16 en 17 december aanstaande op de Markt het laatste evenement is dat nog onder de verantwoordelijkheid van de SumMmertime-organisatie wordt uitgevoerd. Het bestuur heeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Gennep inmiddels van dit besluit op de hoogte gesteld.

SumMmertime Gennep verzorgt vanaf 2008 jaarlijks een gratis veelzijdig programma van zang, dans, theater en muziek om het centrum van Gennep in de zomermaanden aantrekkelijker te maken voor het publiek. Een programma dat in samenwerking met Gennepse ondernemers en andere organisaties werd opgezet op tien opeenvolgende zomerse zaterdagen. Een programma ook dat van Gennep een levendig en vitaal stadje maakte en op veel waardering kan rekenen van het publiek.

In 2022 heeft het bestuur het SumMmertimeprogramma naar aanleiding van enkele klachten moeten inkorten tot slechts zeven versnipperde zomeractiviteiten. Een maatregel waar volgens de voorzitter van SumMmertime Arnold Jansen nog wel mee te leven viel. Dat geldt zeker niet voor het bijgestelde evenementenbeleid waartoe de Gemeente Gennep voor 2024 heeft besloten. Daarin wordt het aantal evenementen voor SumMmertime op de Markt verder ingeperkt naar drie evenementen. “Ons SumMmertimeprogramma wordt zo door de gemeente uitgekleed”, stelt de voorzitter resoluut. “Eén van de meest karakteristieke kenmerken van ons festival, namelijk de regelmaat en continuïteit in de zomerperiode, gaat zo teloor. Bovendien gaat het ten koste van de organisatie, herkenbaarheid en pr voor ons programma en doet het geen recht aan tijd en inzet van bestuur en vrijwilligers. Een proactief meedenkende en meewerkende gemeente wordt door het steeds stringenter beleid van de laatste jaren node gemist.”
Het bestuur heeft daarnaast met verbazing kennis genomen van het argument van de gemeente deze beperking mede door te voeren om andere organisaties een kans te geven activiteiten op de Markt te organiseren.

Het bestuur heeft vanwege deze beperkingen daarom besloten alle activiteiten van SumMmertime per eind december 2023 te beëindigen. De Kerstmarkt op de Markt op 16 en 17 december is het laatste evenement dat nog door de SumMmertime-organisatie zal worden georganiseerd.