Als ANBI-erkende organisatie publiceert de Stichting Summmertime de jaar- en beleidsstukken op deze webpagina:

  1. Businesplan 2018 – 2023 van de stichting onder de titel Summmertime verlegt de grenzen;
  2. Jaarverslag 2016, zowel inhoudelijk als financieel: Jaarverslag 2016;
  3. De vastgestelde jaarrekening 2015 gesplitst in Winst&Verlies 2015 en Balans 2015.

De jaarstukken 2017 volgen na vaststelling.