2019!

Het programma is klaar, de folders gedrukt. Ook de affiches liggen af te koelen onder de drukpers. Dat betekent dat we er klaar voor zijn. Maar u moet er nog even op wachten. Op 22 juni starten we direct met een grote activiteit: het kunstfestival, natuurlijk met muziek op de Markt, maar rondom Markt en Ellen Hoffmannplein ook weer een expositie van een grote variatie aan schilderijen, beeldhouwwerk, sieraden en andere kunstzinnige producten.

Vanwege ‘het jaar van de ontmoeting’ op 29 juni een wereldmuziekdag met tal van optredens van diverse muzikanten. Op die dag ook het eerste avondprogramma. De avondprogramma’s worden grotendeels georganiseerd door de ondernemers rondom de Markt: Hotel de Kroon en de Typhoon.  In de weken erna muziekprogramma’s met gevarieerde thema’s zoals ‘Brexit‘, ‘Van eige bojjum‘ en ‘Italiaanse dag‘. Vertrouwde thema’s keren terug, zoals bijvoorbeeld ‘Blues in Nierstown‘.

Een hele andere vorm krijgt het Pruuvemmment. Het bierfestival van 2018 krijgt wel een vervolg en daar krijgt de inwendige mens een belangrijkere rol. De nieuwe naam is ‘Gennep pruuuft…..’. De datum moet u vast in de agenda zetten: 17 augustus! De Finishing Touch staat geprogrammeerd op 24 augusts, alweer de afsluiting van SumMmertime 2019!!

Voor het volledige programma verwijs ik u graag naar een ander deel van deze website.

Graag wil ik op deze plek ook al onze sponsoren bedanken. Zonder hen was SumMmrtime niet mogelijk.

Oh ja, nog even het volgende: zoekt u soms nog een leuke bezigheid als vrijwilliger? Met veel publiekscontacten ? In een gezellig team? Neem eens contact met mij op. SumMmertime kan best nog enkele vrijwilligers gebruiken die meewerken aan de opzet en uitvoering van specifieke activiteiten. Zo zoeken we versterking voor de werkgroepen programmering en PR. Laat eens wat van u horen! Of geef een tip als u iemand denkt te weten. Een consumptie voor u op de opening heb ik er graag voor over!

Arnold Jansen,
voorzitter

mail: voorzitter@summmertimegennep.nl of 0683444327.

Sponsoren

SumMmertime dankt haar (hoofd)sponsoren voor hun bijdrage aan het programma.

Wilt u ook logo-sponsor worden? Neem dan contact op met Michiel Ponjee of Arnold Jansen (zie onder bestuur).